FOSTERHJEM

HAR DU LYST Å VÆRE FOSTERHJEM?

Det er utrolig givende og du hjelper en mulig traumatisert katt til å få en ny sjanse i livet. Mange av kattene vi får inn har levd et hardt liv ute og vet knapt hva en varm seng er. De har følt på sult, redsel og kulde og det kan være alt de kjenner til. Da er du den første som skal vise dem at det finnes varme, trygghet, mat, kos og kjærlighet. Men du må først tenke nøye gjennom det store ansvaret det innebærer å være fosterhjem. 

Har du tid og plass? 

En katt trenger mye kontakt med mennesker, særlig de kattene som kommer i fosterhjem. Noen er ville og noen er tamme, men de må få tid til å bli trygge og tid til å få roe seg ned. Ha den gjerne på et eget rom i starten så det ikke blir så overveldende for den. Slik kan du også unngå at den får tusen gjemmesteder å velge i (da er det ikke alltid like lett å få den fram). Selv om du er rolig og bare ønsker å vise omsorg for den lille, kan katten likevel finne på å flytte under sofaen din og bli der. Da er det viktig at du ikke stresser eller gir opp. Å drive å flytte på en redd katt er ikke ideelt! La den få fred og ro samtidig som du oppholder deg i samme rom og gjør den vant til deg. Det kan gå dager, uker eller måneder før den kommer helt frem mens du er der så ikke gi opp!! Vi er her og kan veilede og hjelpe hvis det skulle være noe, og vi holder kontakten hele tiden mens katten er hos deg. 

Du må være over 18 år eller ha tillatelse fra foreldre for å få være fosterhjem. Mens du har katten/dyret: Under perioden dyret oppholder seg i fosterhjemmet er det fremdeles i DNMRs eie, og betraktes kun som utlånt til fosterhjemmet. DNMR kan til et hvert tidspunkt kreve dyret tilbakelevert. DNMR står IKKE økonomisk ansvarlig for eventuell skade dyret måtte forårsake på inventar mens det er i fosterhjemmet. Dette gjelder også utgifter til lege- eller veterinærbehandling ved personskader eller skader på egne dyr som følge av bitt etc. Dyrebeskyttelsen Norge Mo i Rana forplikter seg til å: 

Dekke utgifter til medisinsk behandling for det dyret som er i fosterhjem, samt fôr og kattsand. * Snarest mulig spore opp dyrets eier, eller finne et nytt, permanent hjem. Tildele fosterhjemsfadder, gi råd og veiledning om katten og kattehold generelt. Fosterhjem forplikter seg til å: 

Sørge for forsvarlig tilsyn og stell av dyret. * Holde katten inne, og sikre vinduer, dører og evt. veranda på en kattesikker måte. 

Følge opp medisinsk behandling som ormekur og tilsyn/smertelindring etter kastrering. 

Gi DNMR beskjed umiddelbart dersom dyret blir syk eller forsvinner fra fosterhjemmet sitt. * Ha et aktivt forhold til henvendelser fra ulike ansvarlige i DNMR og svare på henvendelser. Dyrebeskyttelsen Mo i Rana tillater ingen form for fysisk avstraffelse/korreksjoner av dyr i sammenheng med oppdragelseeller uønsket atferd. Ta evt kontakt med fosterhjemsfadder ved utfordringer. Dersom det er egne dyr i hjemmet anbefaler vi årlig vaksinering av disse. Fosterhjemmet tar inn katt/hund/smådyr fra DNMR på egen risiko. Dersom forhold skulle inntreffe slik at dyret må flyttes til et annet fosterhjem før det får et permanent hjem, bes undertegnede underrette DNMR om dette minst 6 uker før tilbakelevering må skje. Ellers ønsker vi deg masse lykke til med å være fosterhjem og reddende engel for et dyr i nød! Du skal vite at du gjør en utrolig viktig jobb og vi er her hele veien om det skulle være behov for noe.

Fosterhjem Søknad

  Vi har aldersgrense for fosterhjem på 18år. Er du over 18år?

  Kryss av hvilke arter du kan ha i fosterhjem. Tenk nøye gjennom hvilke arter du ønsker og har mulighet til å ta vare på, og sett kun kryss ved disse

  Andre dyr for øyeblikket?

  Type dyr?

  Har du tilgang på bil?

  Jeg bekrefter at all informasjon gitt ovenfor er presis og riktig. Jeg er innforstått med at uriktige opplysninger vil resultere i at jeg ikke får bli fosterhjem. Jeg er også innforstått med at Dyrebeskyttelsen Mo i Rana forbeholder seg all rett til å avslå søknaden. Vi kontakter deg igjen for en videre avtale og en prat dersom vi føler du er aktuell.